Rozvrh
pondelok
Hatha Yoga
Vanda Dita Gallo
8:30 - 9:45
Yoga Pre Zdravie
Zuzka Kovačičová
18:00 - 19:30
utorok
Yoga Pre Radosť
Zuzka Dobročániová
8:15 - 9:30
Metabolic Yoga
Alenka Savkaničová
10:00 - 11:30
Basic Yoga
Alenka Savkaničová
16:00 - 17:30
Yoga
Zoltan Vasa
18:00 - 19:30
streda
Hatha Yoga
Vanda Dita Gallo
8:30 - 9:45
Metabolic Yoga
Alenka Savkaničová
16:00 - 17:30
Yoga Pre Zdravie
Zuzka Kovačičová
18:00 - 19:30
štvrtok
Yoga Pre Radosť
Zuzka Dobročániová
8:15 - 9:30
Metabolic Yoga
Alenka Savkaničová
10:00 - 11:30
Yoga
Zoltan Vasa
18:00 - 19:30
piatok
Morning Yoga
Alenka Savkaničová
8:15 - 9:30
sobota
Yoga Pre Zdravie
Striedanie Inštruktorov
10:00 - 11:30
nedeľa
made with ♥ by SATEZmedia