Od budúceho týždňa budú v našich nových priestoroch hodiny otvorené pre verejnosť. Preto Vám chceme oznámiť že sa na Vás veľmi tešíme!