ŽIVOT JE O PRIESTORE

VYTVOR SI SVOJ VLASTNÝ

Otvorené pre obmedzený počet osôb, nutné prihlásenie 0907 796 455 alebo info@spaceyoga.sk

pondelok
utorok
9:30 - 10:30
Shanti
17:00 - 18:00
Shanti
18:30 - 19:30
Zuzka
streda
štvrtok
9:30 - 10:30
Shanti
18:00 - 19:10
Shanti

Nákup Online hodiny

Pre nákup online hodiny si vyberte v kalendári svoju hodinu a následne na ňu kliknite. Prejdite procesom nákupu. Po zaplatení vám na email príde potvrdenie o zaplatení s linkom na konkrétnu hodinu. 

ONLINE HODINA TRVÁ 60 CVIČENIE + 10 minút na prípravu. 

 

Cena online hodiny 3€
Zakúpenú online hodinu už nie je možné vrátť.

Prečo SPACE?

Sme miestom, kde nikomu nebudeme nútiť žiadne postoje, názory, kultúrne, či náboženské presvedčenia. Sme miestom, kde každý má svoj vlastný SPACE, kde sa rešpektujeme navzájom a tvoríme CELOK zo všetkých našich jedinečných odlišností.

Zároveň sme miesto, kde veríme, že celým našim životom ideme s postupným viac, či menej vedomým cieľom, nájsť opäť ten SPACE v sebe, kde sme tým jednotným, čistým, svetelným Ja. Preto v SPACE spolu trochu stíšime „vonkajší“‚svet a obrátime pozornosť smerom dovnútra. K sebe. Domov. Váš SPACE tím

Kde nás nájdete

Kresánkova 7/A,
Dlhé Diely

SPACE Yoga

NAŠI INŠTRUKTORI

Zoznámte sa s nami

Máte otázku?