Hodiny v obmedzenom počte 8 cvičiacich. nutné prihlásenie: sms na čísle 0907 796 455 alebo e-mailom na info@spaceyoga.sk

pondelok
16:00 - 17:30
Shanti
18:45 - 20:15
Dev Dharma Singh
utorok
9:00 - 10:30
Shanti
17:00 - 18:30
Shanti
streda
7:00 - 8:30
Dev Dharma Singh
17:00 - 18:15
Zuzi Kovačičová
18:45 - 20:00
Shanti
štvrtok
9:00 - 10:30
Shanti
17:00 - 18:15
Shanti
18:45 - 20:15
Dev Dharma Singh
sobota
10:00 - 11:30
Shanti

Máte otázku?