Chcete vedieť, čo sa skrýva pod názvom Ashtanga yoga a čo je to osteopatia? Pre mňa sú to dary, ktoré tu máme, aby sme sa vždy dokázali uzdraviť a mohli mať šťastný život až do dlhovekosti…
Ale teraz pekne po poriadku☺
Od detstva som túžila byť lekárkou…to sa mi splnilo a vybrala som si prácu „obvoďáčky“, lebo na takejto ambulancii sa riešia a liečia v zásade všetky diagnózy (lekár prvého kontaktu). Život ma však posúval ďalej študovať osteopatiu do Viedne, kde som pochopila, že sa dá nájsť zdravie u pacientov aj iným spôsobom. A tak som sa vybrala cestou osteopata a zároveň v tom čase už aj žiaka Ashtanga yogy.
Oba systémy – yogu aj osteopatiu považujem za komplexný prístup hľadania zdravia a nachádzania odpovedí, prečo nás niečo bolí, prečo v tele niečo nefunguje…
Ashtanga yoga je systém, v ktorom učiteľ vedie žiakov k možnosti venovať sa yogovej praxi denne a samostatne, dopomáha mu k správnemu prevedeniu ásan (yogových pozícii) a vinyas (pohyb vedený na nádych a výdych) a vysvetlí mu jednotlivé časti Ashtanga yogy, aby sa dozvedel o tom, čo nám yoga prináša aj mimo fyzickej praxe. Je to systém, ktorý Vás naučí správne dýchať v pohybe aj mimo neho, upokojí Vám myseľ a harmonizuje telo na fyzickej aj duševnej úrovni.