*Chi-kung *
je starodávne čínske cvičenie (resp. súbor cvičení), spájajúce posilnenie svalov, šliach, kostí a kostnej drene s meditáciou. Bolo považované za neodmysliteľnú súčasť najvyšších techník v bojovom umení.
Pre Chi-kung sú charakteristické pomalé plynulé pohyby, sprevádzané rytmickým dýchaním, pokojným stavom mysle a vizualizáciou prietoku *Chi v tele.*

Čchi Kung sú cvičenia pre ohybné telo, ako aj práca s vnútornou energiou ktorá harmonizuje, prinavracia energiu a uzdravuje telo. Cvičenie mení duševný a emocionálny stav, upokojuje myseľ, podporuje sústredenosť.

Cieľom cvičenia je nakumulovanie a následná správna redistribúcia bioelektriny (energie Chi) v ľudskom tele,
ktorá vedie k podpore zdravia, dobrej nálady, potlačeniu depresie a stresových reakcii organizmu a napomáha rozvíjať ľudský potenciál.