Ak sa okrem pevných pravidiel prace s telom a mysľou, správneho používania svalstva a prace s dychom, chcete aj trosku zapotiť,  vyskúšajte dynamickú yogu, ktorá vás riadne zahreje a nahradí aj nudné fitko kardio ☺️??