Cvičenie vhodné pre všetky vekové kategórie a pokročilosti. Ide o pomalé, ale intenzívne cvičenie, sústredene najmä na dýchanie a hlboké uvoľňovanie napätia, ako nášho tela, tak najmä našej, denne preplnenej, mysle. Výsledkom je ako inak SPACE. V uvoľnenom tele nám priestor dovolí prirodzene prúdiť energii, dostatočne prekrvenie a prekyslicenie a v mysli nám len priestor umožní ju každý večer spokojne vypnúť a oddať sa relaxu nevyhnutnému pre opätovne ranné zdravé fungovanie nášho systému.