Je príjemnou rannou rozcvičkou a prebudením ako pre naše telo, tak aj pre
myseľ, ktoré následne prepojí a zharmonizuje. Keď hovorím o klasickej
yoge, mám na mysli Hatha yogu. Hatha je zložená z dvoch slov. Ha
znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo
základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi protichodnými
vplyvmi.
Klasická yoga posilňuje telo i myseľ. Hatha yoga sa ako jedno z mála
cvičení odporúča aj pre ľudí so zdravotným obmedzením – vysoký krvný
tlak, cukrovka, operované kĺby, bolesti chrbta a podobne. Hatha yoga vás
naučí relaxovať, sústredenou meditáciou orientovať pozornosť iba na
samého seba a svoje vnútro, komplexnými cvičeniami posilní celé telo,
rozhýbe stuhnuté svaltstvo, zlepší držanie tela a naučí vás správne dýchať
a tým sa zbavovať škodlivín. Podobne ako pri ostatných typoch yogy sa
tiež jednotlivými cvikmi masírujú vnútorné orgány a dochádza k lepšiemu
prekrveniu celého tela, vďaka čomu sa budete už po pár hodinách cvičenia
cítiť fyzicky lepšie. Hatha ako jedno slovo v preklade znamená sila alebo
úsilie, čo trénujete nielen vo fyzickej rovine – posilňovaním svalov, ale aj
na poli vedomia – lepšou koncentráciou a pokojnou mysľou.

Priebeh hodiny: hodina začína krátkou vedenou meditáciu, pokročilejší v
sede, je možné ale aj ležať, či použiť na sedenie pomôcky, ktorými je naše
centum vybavené. Po skoncetrovaní dýchania s telom nasleduje rozvička,
ktorá zahreje a uvoľní strnulosť, k čomu docháza výraznou mierou práve
aj počas spánku. Nasleduje sled jedotlivých, nie náročných asán – pozícii a
prípadne ľahkych zostáv, ktoré uvoľnené telo a jeho svalový aparát aj
posilnia. Cieľom je uvoľniť napätie, posilniť telo a naštartovať
metabolizmus.
Hodina je vhodná aj pre začiatočníkov, ako aj pre všetky úrovne
pokročilosti a veľmi vyhovuje ľuďom v strese, zaneprázdneným a tým,
ktorí jednoducho nedokážu vypnúť. Hatha joga má svojich priaznivcov vo
všetkých vekových kategóriách, obľubujú ju muži aj ženy, keďže šetrí kĺby
a pomáha naštartovať metabolizmus tak, aby opäť “trávil všetko
nadbytočne” a spaľoval prebytočné kilogramy.