Hodina vhodná pre každého, jemná, nízky stupeň fyzickej náročnosti. 60 minút striedajúcich : koncentrované dychové cvičenia, hlboké relaxačné a masažné techniky zamerané na jednotlivé časti tela, cez množstvo koncentračných techník učenie nacítiť stav meditácie – vedomý prítomný stav TU a TERAZ, meditácia v pohybe (pohyb iba funkčne propojený s vedomým dychom), fyzicky nenáročne pomalé ale hlboko preciťované cvičenia zamerané predovšetkým na flexibilitu, mobilitu, uvoľňovanie vnútornej strnulosti a traumy, tvárová yoga.

Hodina je výsledkom mojích dlhoročných štúdii uplatňovaných neustále v praxi cez vlastnú skúsenosť ako aj cez skúsenosť práce s klientami na viac ako 10 000 lekcíí mnou vedených. Ako hovorí neustále môj vnútorný učiteľ, čo učíš, vlieva sa Ti do žíl a teórie sú krásne, no krmia iba myseľ,  len prax vytvára  nevyhnutný priestor pre zmenu. Táto hodina je prienikom mojej praxe a práve pozitívnych zmien v dennom žití,  prax, ako za mňa čo najefektívnejšie, ale zároveň bez zbytočných komplikovanosti učiť a začleňovať do dennej hygieny prácu s mysľou a telom, prevziať zodpovednosť za svoje vedomé tvorenie a smer, ktorým sa uberá lod‘ nášho života. Naučíme sa, že hlavným hnacím pohybom je práve DYCH, práca s vemomým a zároveň funkčným dychom, veslá sú naše myšlienky, nebudeme zabíjať myseľ/ego, ukážeme si cez techniky, ako ju sledovať a pravidelným opakovaním dostať ich smer, obsah, ako aj vedomý objem pod kontolu. Rozdiel medzi dobrým a zlým zvykom a ako postupne meniť ich pomer. A ako celé telo, jeho pohybový aparát, orgány, biochemické systémy, životné funkcie, myseľ, dych, všetko so všetkým súvisí, a vytvára kvalitu a funkčnosť plavidla, ktorý priamo podmieňuje našu cestu a najmä jej prežívanie. Z môjho subjektívneho vnímania, bez súdenia a hodnotení, stále väčšie percento ľudských bytostí sa plaví na Titaniku, ale žúrka pokračuje….

S láskou Shanti.