Hlavným cieľom Relax Yogy (vhodná pre každého, od začiatočníkov až po pokročilých) je vypnúť myseľ a postupne ju preprogramovať z „myslím, teda som“, na „cítim, teda som…“ Relax yoga má človeka dostať do stavu upokojenia, utíšenia a má navodiť vnútorný pokoj.
Tento druh yogy je k vášmu telu jemný a nenáročný.
Pomocou jednoduchého, presne vedeného cvičena, presunieme celú koncentráciu z mysle do nášho tela, z analyzovania do cítenia, kde môžeme konečne „jednoducho“ len tak plynuť, splynuť a byť.
Ide o yogovú terapiu, ktorá je tisícky rokov starý dar po naších predkoch. Pracuje na viacero úrovniach a s viacerými systémami ako pohybový, hormonálny, nervový atď.
Cvičenie je jednoduché, vhodné pre každého a prevažná časť sa vykonáva v ľahu. Užitočné je najmä vedomé prehlbovanie dychu, ktorému sa na tejto hodine extra venujeme. To podporuje fyzické i mentálne uvoľnenie a vyvažuje a harmonizuje energetický systém organizmu, prekrvnie celého tela a mozgu.
Aj v ľahu sa venujeme, príjemne a individuálne, podľa rozsahu jednotlivca flexibilite a mobilite. Využívajú sa jednoduché, ale veľmi učinné, cvičenia na chrbticu.

Priebeh hodiny: začíname vedenou relaxáciou v ľahu, ktorej významom je odpútanie sa od priebehu dňa. Pozornoť sa sústredí iba na TU A TERAZ, čo odburáva stres a napätie, pomáha pri rozvíjanií sebapoznania a sebadôvery, koncentrácii a výkonnosti, podporuje správnu činnosť vnútorných orgánov. Pokračuje hodina prievažne cvikmi v ľahu a končíme záverečnou relaxáciou Shavasanou.