Hodina venujúca sa pevným a správnym základom praktizovania, nie len cvičnia, yogy. Vychádza z klasickej yogy. Keď hovorím o klasickej yoge, mám na mysli Hatha yogu. Hatha je zložená z dvoch slov. Ha znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi protichodnými vplyvmi. Hatha yoga sa ako jedno z mála cvičení odporúča aj pre ľudí so zdravotným obmedzením – vysoký krvný tlak, cukrovka, operované kĺby, bolesti chrbta a podobne. Jednotlivé pozície bývajú prispôsobené zdravotnému stavu konkrétneho cvičiaceho a cvičia sa opatrne a poľahky. Sú určené ľudom so zdravotnými ťažkosťami. A preto sa správne na svoje momentálne obmedzenia, či stav v akom sa fyzické, ale aj mentálne telo nachádza, učíme jednotlivé pozícii cvičiť správne.

Priebeh hodiny: hodina začína krátkou vedenou meditáciou v sede, alebo ľahu, podľa zdravotným možností cvičiacého. Nasleduje rozvičením v základných jednoduchých zostavách v ľahu, následne v sede alebo stoji. Jednoduché pozície sú doprevádzane teoretikou výučbou techniky cvičenia a ich zdravotných benefitov. Uči sa správne dýchanie, jeho význam, dychové techniky, navodenie stavu relaxácie, techniky a metódy relaxácie, jej význam vo vedomom fyzickom i psychickom uvoľnení sa. Učí sa technikám koncentrácie nadväzujúcej po relaxácii, technikám meditácie založeným na technike sebaanalýzy. Hodina končí ralaxáciou v pozícii v ľahu – shavasane.