Hodina venujúca sa správnym základom praktizovania cvičenia yogy. Vychádza z klasickej – Hatha yogy. Hatha je zložená z dvoch slov. Ha znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi protichodnými vplyvmi.
Hatha yoga sa ako jedno z mála cvičení odporúča aj pre ľudí so zdravotným obmedzením – vysoký krvný tlak, cukrovka, operované kĺby, bolesti chrbta a podobne. Jednotlivé pozície bývajú prispôsobené zdravotnému stavu konkrétneho cvičiaceho a cvičia sa opatrne a poľahky. Sú určené ľudom so zdravotnými ťažkosťami. A preto sa správne na svoje momentálne obmedzenia, či stav v akom sa fyzické, ale aj mentálne telo nachádza, učíme jednotlivé pozícii cvičiť správne.

Priebeh hodiny:
hodina začína krátkou vedenou meditáciou v sede, alebo ľahu, podľa zdravotných možností cvičiacého. Nasleduje rozvičením a zahriatím tela v základných jednoduchých zostavách v ľahu, v sede alebo stoji. Jednoduché pozície sú doprevádzane teoretikou výučbou techniky cvičenia a ich zdravotných benefitov. Uči sa správne dýchanie, jeho význam, navodenie stavu relaxácie, jej význam vo vedomom fyzickom i psychickom uvoľnení sa.
Hodina končí ralaxáciou v pozícii v ľahu – shavasane.