Najlepším opisom, čo je cieľom naších hodín yogy pre pevné telo je „vtip“ v ktorom sa pacient opýta lekára, čo by mu najúčinnejšie odporúčil na bolesti celého tela? Odpoveďou lekára je, že svalový korzet..

Svalový korzet tvorí chrbtové svalstvo, paravertebrálne a brušné (priamy brušný sval, bočné brušné a sedacie svaly). Keď je jedna z týchto svalových skupín ochabnutá alebo nestíha druhej, či tretej, hneď sa to prejaví na chrbtici. Cviky sú rovnomerne zostavené na posilnenie všetkých spomenutých partií. Vychádzajú z klasickej yogy. Keď hovorím o klasickej yoge, mám na mysli Hatha yogu. Hatha je zložená z dvoch slov. Ha znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi protichodnými vplyvmi. A takto sú vedené a zostavované naše hodiny pre pevné, zdravé a rovnovážne telíčko.

Priebeh hodiny: hodina začína vedenou meditáciou zameranou na správne sedenie, vzpriamovanie chrbtice, upriamenie vedomia na správne a postupne prehlbované dýchanie. Pokračuje rozcvičením a
zahriatím celého tela a až následne nasledujú náročnejšie yogové asány-pozície, vychadzajúce vždy ale zo základných prevedení. Týmto je hodina vedená tak, že je vhodná pre všetky stupne pokročilosti.Hodina končí relaxáciou v pozícii shavasana.