Najlepším opisom, čo je cieľom hodiny yogy pre pevné telo je „vtip“ v ktorom sa pacient opýta lekára, čo by mu najúčinnejšie odporúčil na bolesti celého tela? Odpoveďou lekára je, že svalový korzet..… Hodina nie je vhodná pre úplných začiatočníkov.

Svalový korzet tvorí chrbtové svalstvo, brušné svaly, bránica a svaly panvovéhod dna. Keď je jedna z týchto svalových skupín ochabnutá alebo nestíha druhej, či tretej, hneď sa to prejaví na chrbtici. Cviky sú rovnomerne zostavené na posilnenie všetkých spomenutých partií. Vychádzajú z klasickej yogy. Keď hovorím o klasickej yoge, mám na mysli Hatha yogu. Hatha je zložená z dvoch slov. Ha znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi protichodnými vplyvmi. A takto sú vedené a zostavované naše hodiny pre pevné, zdravé a rovnovážne telíčko.

Priebeh hodiny: hodina začína vedenou koncentráciou zameranou na správne sedenie a vzpriamovanie chrbtice, upriamenie vedomia na správne a postupne prehlbované dýchanie. Pokračuje rozcvičením a zahriatím celého tela a až následne nasledujú náročnejšie yogové asány-pozície, vychadzajúce vždy ale zo základných prevedeni.Hodina končí relaxáciou v pozícii shavasana.