Hodina venujúca sa pevným a správnym základom praktizovania yogy. Vychádza z klasickej yogy. Keď hovorím o klasickej yoge, mám na mysli Hatha yogu.
Hatha je zložená z dvoch slov. Ha znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi protichodnými vplyvmi.
Hatha yoga sa ako jedno z mála cvičení odporúča aj pre ľudí so zdravotným obmedzením – vysoký krvný tlak, cukrovka, operované kĺby, bolesti chrbta a podobne. Jednotlivé pozície bývajú prispôsobené zdravotnému stavu konkrétneho cvičiaceho a cvičia sa opatrne a poľahky.
Jej pravidelným cvičením je možné udržať telo vitálne a zdravé a jej technikami je možné dosiahnuť zdravie a harmóniu na úrovni fyzickej, mentálnej, sociálnej i duchovnej. Yoga stimuluje a harmonizuje naše telo a priaznivo ovplyvňuje žľazy, orgány, nervy, prečisťuje a regeneruje telo. Počas lekcií sa budeme sústrediť na vykonávanie jednoduchých jogových pozícií, ktorých účinok zaručene pocítite.

Priebeh hodiny:
hodina začína krátkou vedenou meditáciou v sede, alebo ľahu, podľa zdravotným možností cvičiacého. Nasleduje rozvičením v základných jednoduchých zostavách na uvoľnenie napätia v chrbte, ramenách, šiji, natiahnutie chrbtového svalstva, či oblasti medzi lopatkami. Hlbokým dýchaním uvoľníme hrudnú oblasť a rozpohybujeme celé telo stuhnuté sedením, stresom a napätím.. Jednoduché pozície sú doprevádzane teoretickou výučbou techniky cvičenia a ich zdravotných benefitov, ako aj praktickým napravovaním. Uči sa správne dýchanie, jeho význam a rôzne dychové techniky, navodenie stavu relaxácie, techniky a metódy relaxácie, jej význam vo vedomom fyzickom i psychickom uvoľnení sa. Učí sa technikám koncentrácie nadväzujúcej po relaxácii, technikám meditácie nadväzujúcej po koncentrácii. Hodina končí ralaxáciou v pozícii v ľahu – shavasane.