Hodina (vhodná pre každého, od začiatočníkov až po pokročilých) venujúca sa pevným a správnym základom praktizovania yogy. Vychádza z klasickej yogy. Keď hovorím o klasickej yoge, mám na mysli Hatha yogu.
Hatha je zložená z dvoch slov. Ha znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi protichodnými vplyvmi.
Hatha yoga sa ako jedno z mála cvičení odporúča aj pre ľudí so zdravotným obmedzením – vysoký krvný tlak, cukrovka, operované kĺby, bolesti chrbta a podobne. Jednotlivé pozície bývajú prispôsobené zdravotnému stavu konkrétneho cvičiaceho a vtedy sa cvičia opatrne a poľahky.
Jej pravidelným cvičením je možné udržať telo vitálne, dosiahnuť zdravie a harmóniu na úrovni fyzickej, mentálnej, sociálnej i duchovnej. Yoga stimuluje a harmonizuje naše telo a priaznivo ovplyvňuje žľazy, orgány, nervy, prečisťuje a regeneruje telo.

Priebeh hodiny:
začíname krátkou vedenou meditáciou/koncentáciou v sede, alebo ľahu, podľa zdravotným možností cvičiacého. Nasleduje rozvičenie v základných jednoduchých zostavách na uvoľnenie napätia v chrbte, ramenách, šiji, natiahnutie chrbtového svalstva, či oblasti medzi lopatkami. Hlbokým dýchaním uvoľníme hrudnú oblasť a rozpohybujeme celé telo stuhnuté spánkom, sedením, či napätím. Pozície sú doprevádzane teoretickou výučbou techniky cvičenia a ich zdravotných benefitov, ako aj praktickým napravovaním. Uči sa správne dýchanie, jeho význam a rôzne dychové techniky, navodenie stavu relaxácie, techniky a metódy relaxácie, jej význam vo vedomom fyzickom i psychickom uvoľnení sa. Učí sa technikám koncentrácie nadväzujúcej po relaxácii, technikám meditácie nadväzujúcej po koncentrácii. Hodina končí ralaxáciou v pozícii v ľahu – shavasane.