Yoga robí s naším telom a mysľou, dokonca celým životom zázraky.
Pod toto tvrdenie som ochotná sa podpísať u notára. Ako však
zvyčajne platí, len pravidelnosť tvorí majstra .Tak prečo nezačať hneď
pondelok ráno? Urobte si z cvičenia jogy svoj vlastný rituál. Význam
yogy, ako aj jej pozitívne účinky na duševnú i telesnú schránku
človeka sú dnes už preukázateľne známe. Vieme, že yoga ozdravuje,
vytvára harmóniu fyzikú i mentálnu, podporuje trávenie aj látkovú
výmenu, jednoducho čistí “staré” a pripravuje na “nové”. Vytvára
space – priestor. Ak neskúsiš, nevieš.
Cviky vychádzajú z klasickej yogy. Keď hovorím o klasickej yoge,
mám na mysli Hatha yogu. Hatha je zložená z dvoch slov. Ha
znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje jeden zo
základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi
protichodnými vplyvmi. A to je snahou aj tejto pondelkovej hodiny.
Pokúsiť sa zladiť a vytvoriť rovnováhu na nový týždeň. Resp. aspoň
do večera 🙂
Klasická yoga posilňuje telo i myseľ. Hatha yoga sa ako jedno z mála
cvičení odporúča aj pre ľudí so zdravotným obmedzením – vysoký
krvný tlak, cukrovka, operované kĺby, bolesti chrbta a
podobne. Okrem fyzickej úrovne – keďže pôsobí na šľachy, mäkké
fascie a zlepšuje cirkuláciu v kĺboch, zlepšuje taktiež flexibilitu,
pôsobí aj na energetickej úrovni cez energetické kanály meridiány a
energetické centrá. Prináša nám to flexibilné telo, čistú myseľ
energeticky sme viac v rovnováhe.

Priebeh hodiny: hodina začína vedenou relaxáciou upriamenou na
vedomé dýchanie a vnímanie prítomného okamžiku a začiatok nového
týždňa. Nasleduje rozcvičenie a zahriatie tela a jednotlivé cviky, z
ktorých sa na každej hodine vytvorí nenáročná zostava. Hodiny končia
krátkou vedenou meditáciou upriamenou na správne dýchanie,
pranayamou – yogovou dýchaciou technikou, pomocou ktorej
ovládame dych a následne shavasanou – relaxačnou pozíciou v ľahu.
Počas meditácie môžte aj ležať, alebo sedieť na meditačnom
vankúšiku. Deky a meditačné vankúšiky, ako aj yogove podložky sú
vybavením Space a používajú sa bezplatne.